Darmowe szkolenia dla instytucji niedochodowych

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak nawet złotówki.

Choć organizacje działające non profit prowadzą często sensowne projekty i angażują do nich wysoce zaangażowanych działaczy, to brakuje im profesjonalnego warsztatu z zakresu kierowania organizacją i zadaniami. A na szkolenia najczęściej nie posiadają odpowiedniego budżetu.

Doradcy z Fundacji Training Projects uznali, że warto wolontariuszom pomóc.  Przedstawicieli działających w tzw. sektorze społecznym zapraszają na nieodpłatne szkolenia z kilku dziedzin rozwojem projektów wolontarystycznych.  Wszyscy którym taka pomoc jest potrzebna  mogą złożyć podanie o wsparcie pisząc na adres [email protected] 

Zgłaszać się mogą formalnie zarejestrowane jednostki, jak i indywidualni działacze.  Bez względu na status formalny, każdy może ubiegać się o pomoc.  Nie jest wymagany żaden własny wkład finansowy, jednak beneficjenci winni zapewnić miejsce w którym odbędą się zajęcia – np. zaprzyjaźniony hotel czy okoliczny dom kultury. 

Jakie tematy szkoleń są dostępne?

kierowanie projektami w stowarzyszeniach i fundacjach

zarządzanie grupą aktywistów – postawa lidera

komunikacja w organizacji

rozwiązywanie problemów społecznych

negocjacje ze sponsorami

reklama i nagłaśnianie akcji społecznych

rozwiązywanie konfliktów w grupie wolontariuszy

prowadzenie prezentacji i przemówień

zarządzanie przez cele 

warsztaty rozwojowe dla coachów

Akcja Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski zgłaszać można bezterminowo. Jednak szkoleniowcy nie gwarantują wsparcia rozwojowego wszystkim chętnym. Decyduje ilość dostępnych w danym miesiącu miejsc jak również jakość aplikacji. 

- Chcemy dać wędkę a nie rybę – komentuje Adam Pasternak, członek zarządu Fundacji. – Mamy na dzieję że dzięki nam organizowane przez wolontariuszy kampanie staną się coraz bardziej profesjonalne, nawet w małych i amatorskich stowarzyszeniach. Tam szkolenia i podpowiadanie dobrych praktyk są często potrzebne tak samo jak pieniądze np. z Unii Europejskiej. Niejednokrotnie widzimy spore niewykorzystane finansowanie unijne, bo organizacje nie wiedzą jak przygotować profesjonalnych projekt. Chcemy choć spróbować trochę ten stan zmienić.  Tagi:
Najnowszy

Darmowe szkolenia dla instytucji niedochodowych

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak nawet złot

Czytaj więcej...